TECHNOLOGIA FILTRACJI PODCIŚNIENIOWEJ

PDF
Drukuj
Email
wtorek, 06 marca 2012 09:27

TECHNOLOGIA FILTRACJI PODCIŚNIENIOWEJ NA FILTRACH NAMYWANYCH DLA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

OPIS
Proces uzdatniania wody basenowej w obiegu zamkniętym obejmuje filtrację, dezynfekcję i korektę pH. Filtracja odbywa się na filtrach podciśnieniowych, namywanych przez warstwę ziemi okrzemkowej o bardzo drobnej granulacji, natomiast dezynfekcja może być prowadzona jednym z wielu indywidualnie dobranych sposobów jak chlorowanie chlorem gazowym, podchlorynem sodu lub tabletkami chlorowymi. Proces uzdatniania można uzupełnić naświetlaniem UV lub ozonem.

Dopływ wody basenowej do zbiornika filtracyjnego odbywa się grawitacyjnie z kanału przelewowego. W zbiorniku filtracyjnym zainstalowane są elementy filtracyjne pokryte tkaniną z tworzywa sztucznego na którą namywana jest warstewka ziemi okrzemkowej. Zanieczyszczona woda basenowa zasysana jest pompami cyrkulacyjnymi przez elementy filtracyjne gdzie zatrzymywane są zanieczyszczenia mechaniczne a następnie po dezynfekcji i korekcie pH i tłoczona z powrotem do basenu.

Filtracja przez ziemię okrzemkową pozwala zatrzymać zanieczyszczenia o wielkości 3-5 ?m. Tak wysoka dokładność filtracji zbliżona jest do efektów osiągalnych dla procesów ultrafiltracji i pozwala na usunięcie zawiesiny cząstek stałych, jednokomórkowców, znacznej części bakterii, grzybów i planktonu. Dokładność filtracji na ziemi okrzemkowej jest o jeden rząd wielkości wyższa niż najlepszych filtrów piaskowych.
Dzięki tak wysokiej dokładności filtracji zbędne staje się stosowanie koagulantów i biocydów.

Z punktu widzenia ekonomii eksploatacji oraz ochrony środowiska pożądane jest aby system uzdatniania wody basenowej charakteryzował się możliwie najmniejszym z użyciem wody uzupełniającej, ciepła, energii elektrycznej i chemikaliów.
Spośród znanych i stosowanych współcześnie technologii, filtracja z użyciem ziemi okrzemkowej spełnia najlepiej te warunki.

System ten został wprowadzony w USA i udowodnił swoją doskonałość pracując w ponad 4 000 instalacji z doskonałym rezultatem.
Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne również w Polsce są znacznie atrakcyjniejsze w porównaniu z technologiami tradycyjnymi. Prawidłowe zastosowanie technologii filtracji podciśnieniowej przez filtry namywane przynosi oszczędności nie tylko w funkcjonowaniu samej instalacji uzdatniania wody ale dzięki innym zaletom może w znacznym stopniu poprawić parametry ekonomiczne całego basenu. Szczególnie efektywne pola zastosowania to:

  • Baseny otwarte
  • Baseny z wodą solankową i geotermalną
  • Duże Aquaparki


PARAMETRY INSTSTALACJI
Instalacje uzdatniania wody projektowane są indywidualnie dla uzyskania maksimum efektów ekonomicznych. Wydajność filtrów dostosowywana jest do każdej wielkości i obciążenia basenu.

ELEMENTY FILTRACYJNE
Filtry budowane są przy wykorzystaniu elementów filtracyjnych o wymiarach 604 x 440 x 12 / D 63 produkcji USA.

PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI FILTRACJI PRZEZ FILTRY DIATOMITOWE I INNYCH METOD UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

Technologia uzdatniania wody Liczba cząstek w 1 ml Mętność
  > 2 um > 5 um > 10 um > 15 um  
Koagulacja + filtracja przez złoże wielo-warstwowe 1921 382 87 5 4 FTU *
Koagulacja + filtracja przez złoże piaskowe + ozonowanie + filtracja sorpcyjna 860 212 12 2 1 FTU *
Filtracja przez diatomitowy filtr namywany 132 47 4 1 0,11 NTU

*  mętność oznaczona metodą spektrofotometryczną

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań nad skutecznością filtracji wody w obiegu basenowym przez diatomitowe filtry namywane stwierdzono:

  1. Filtry namywane typu DIA-PAC zastosowane do uzdatniania wody w obiegu basenowym zapewniły bardzo dobrą skuteczność usuwania zanieczyszczeń występujących w postaci cząstek w zawiesinie, zapewniając mętność wody przefiltrowanej < 0,1 NTU oraz redukcję liczby cząstek większych niż 1,5 ?m do 100 w 1 ml. Uzyskana skuteczność filtracji porównywana jest ze skutecznością metody membranowej ? mikrofiltracji.
  2. Zawartość cząstek w zawiesinie > 2 ?m w wodzie basenowej uzdatnianej metodą filtracji przez diatomitowe filtry namywane była kilkakrotnie niższa niż w przypadku zastosowania filtracji wody basenowej przez filtry wielowarstwowe z dodatkiem koagulantu.
  3. Częstotliwość regeneracji filtrów namywanych należy weryfikować w zależności od warunków użytkowania basenów i jakości wody uzupełniającej.
  4. Filtry namywane mogą być zasilane wyłącznie wodą pozbawioną związków żelaza i manganu. Filtry te nie są przeznaczone do odżelaziania i odmanganiania wody.


Badanie skuteczności filtracji przez filtry diatomitowe typu DIA-PAC na zlecenie PPHU "B i L" Leszek Kraszewski
Autor: Dr Bożenna Toczyłowska COBRTI INSTAL Warszawa
Warszawa, listopad 2002

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Stacja o wydajności 150 m3/h dla basenu otwartego 25 x 12,5 m


Stacja o wydajności 70 m3/h dla małej pływalni krytej

Zmieniony ( środa, 03 kwietnia 2013 15:40 )
Joomla SEF URLs by Artio

Kontakt

PPHU B i L Leszek Kraszewski
Tel. 22 833 05 31
Kom. 502 418 592
e-mail: kraszewski@pro.onet.pl


Referaty

IX Sympozjum INSTALACJE BASENOWE - Referat pt. Rentowny basen jako efekt profesjonalnie przygotowanej inwestycji Piątek 8.03.2013 ZAKOPANE - Hotel Kasprowy

VII Konferencja BASENY POLSKIE - Referat pt. Jak skutecznie zapewnić rentowność krytej pływalni  Piątek 8.10.2010  AQUAPARK POLKOWICE 

I Krajowe Forum POOL-TECH 2010 - Referat pt. Sposoby zwiększania rentowności obiektów pływackich. Piątek 15.10.2010. Warszawa